نوروز

بهار خوب است.... یعنی ما خوبیم.

نه.... نه..... بهار ما خوب است...... یا ما در بهار خوبیم!

نمی دانم خلاصه خوب است.

حوصله ی نوشتن ندارم! کتاب می خوانم اما زیاد.... سال بلوا.... عشق سال های وبا..... با یک لیست طویل رفتم کتاب فروشی اما هیچ کدام را نداشت. باز هم خواهم رفت. آبی ترین چشم تونی موریسون در اولویت اول قرار دارد! البته فعلا.

ما یک چیزیمان هست. ما که نه، من یک چیزیم هست! گمان نمی دهم زیاد قابل مشهود باشد. غمگین هم نیستم. به هیچ وجه. اما یک چیزی هست.... غلط نکنم چیز خوبی باشد. بعدا شاید نوشتم.

هفت سین من

هفت سین من!

نه....

این هفت سین ماست!

* گاومان اگر نزاید سال خوبی خواهیم داشت

/ 1 نظر / 8 بازدید
هجران

نوروز می شود و ماهی های هفت سین فخر می فروشند به تنهایی ، که حجم خانه را پر کرده است صبوری اگر با "صاد" نبود می شد جزیی از هفت سین هر ساله ام ....