یا مادر باش یا خوش تیپ

با ناخن های بلند مانیکور شده نمی شه پی پی نی نی رو شست!

با کفش های پاشنه بلند نمی شه نی نی رو بغل گرفت!

با دامن کوتاه نمی شه نی نی رو رو پا انداخت و خوابوند!

با لباس یک سره نمی شه به نی نی شیر داد!

با انگشتر عجق وجق نمی شه نی نی رو ناز کرد!

با ماتیک تند نمی شه لپای گل گلیشو بوسید!

و با وجود آیهان حتی نمی شه ذرت مکزیکی خورد!

امروز فهمیدم! و چه قدر خیت شدم وقتی یادم افتاد و یه لیوان پر موند رو دستم! و باز شوشو چه قدر خوشحال شد!:دی

/ 4 نظر / 15 بازدید
جواد(خاکی)

سلام. مادر های ما با همان سر و وضع ساده شان خوش تیپ ترین زنان عالم هستند. وقتی نگاهش می کنم همه خمهای دنیا از دلم می رود و همه شادی ها به دلم سرازیر می شود. مار خوش تیپ ترین موجود عالم است. خوش باشید[گل]

جواد(خاکی)

سلام. [گل]مادر های ما با همان سر و وضع ساده شان خوش تیپ ترین زنان عالم هستند. وقتی نگاهش می کنم همه غمهای دنیا از دلم می رود و همه شادی ها به دلم سرازیر می شود. مادر خوش تیپ ترین موجود عالم است. خوش باشید[گل]

سحر

سلام هجران جون مامان حوش تیپ عکس ایهان

نازنين مامان الينا

واقعا حرفي كه زدي عين حقيقته. من دلم لك زده برا پيتزا و نوشابه و سالاد كاهو باسس زياد ...... ولي به خاطر دخترم از همشون گذشتم كه اون سالم بزرگ بشه .ايشالا ايهان گلي هم سالم و سلامت باشه[ماچ]