خدایا این پنجشبه های این رنگی را از ما نگیر و

لطفا هر هفت روز هفته را پنج شنبه بنما!

/ 2 نظر / 19 بازدید
نسیم

هجران نازنینم در این دنیای مجازی گمت کرده بودم اما در یادم نه .... رمز ندارم اما برایت همیشه آرزوی سلامتی و خوشسبختی دارم مهربان

رها

دوباره داري ميري.. ميري دياري كه دوستش داري... ياد چند سال قبلت به خير كه رفته بودي.. كه قبلش شوهرت رفته بود و چقدر دلتنگ بودي.. هميشه اينجا مينوشتي. و من هميشه نوشته هاتو ميخوندم.. اينبار هم داري ميري .. به گفته خودت واسه هميشه.. داري از ما دور ميشي.. دوستي ما زيبا بود.. با بچه ها شروع شد و بخاطر بچه ها ادامه پيدا كرد.. اما دل من باهاتون يكي شده... اميدوارم بري اونور و همه چي برات پر از خير بشه و زندگي بسازي كه ارزوشو داري... دوباره اينجا رو راه بنداز... منتظرم..