می تونی تصور کنی که یه چیزی چقدر خوب می تونه باشه؟

چــــــــه قــــــــــدر خـــــــوب؟

گفته بودم وقتی به روزایی فکر می کنم که نبودی چه قد بد می شم؟

گفته بودم وقتی به خودم بدون تو فکر می کنم،  یاد مداد رنگی قهوه ای جعبه ی رنگ های کودکی می افتم که همیشه تنها بود و قد بلند تر از همه؟

/ 2 نظر / 8 بازدید
ناربانو

من آیلار دوست دارمم باورم نمیشهه هجران .... واقعا از خوشحالی این همه خوشحالیت اشک تو چشمام جمع شده چقدر خوبه که آقای شوهر هست .. بچه اش هست ... و تو...

باران

از خدا پرسيدم:خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟ خدا جواب داد:گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير،با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو،ايمانت را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز .شک هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن...زندگي شگفت انگيز است فقط اگربدانيد که چطور زندگي کنيد و زندگي کوتاه تر از آن است که به خصومت بگذرد و قلب ها گرامي تر از آنند که بشکنند . آنچه از روزگار بدست مي آيد با خنده نمي ماند و آنجه از دست برود با گريه جبران نميشود!! فردا خورشيد طلوع خواهد کرد حتي اگر ما نباشيم...یک قلب پاک از تمام معابد جهان زیباتر است .....