خانم مادر شوهر فردا بر می گردد! هنـــــوز هم اولین ها جاریست! با آقای شوهر دو تایی رفتیم سینما! برای اولین بار! اون هم چه فیلمی!!!!!! " خواستگار محترم! " :دی رفته بودیم خبیث بازی کنیم! می خواستیم زوج های بدون مکان رو تماشا کنیم! اما سینما خیلی خلوت بود! فقط یه زوج اون جا بودن که وقتی دیدن ما اون جوری نیگاشون می کنیم رفتن!:دی کلی خوش گذشت خلوصه!

این روزا خیلی با کمبود وقت مواجه بودم! کلی کار کردیم. خونه چن تا از رفقا که مدت ها بود می خواستیم بریم و نمی شد رفتیم! اتاق منو با وحید مرتب کردیم.... کمد وحید رو ریختیم مرتب کردیم.... اما من مثه وحید نبودم. اون چهارتا نایلون وسایل ریخ دور! اما من حتی کاغذ پاره هام رو هم دلم نیومد بریزم:دی

چن روز بود خونه وحید بودم. الان اومدم. یه کم کارام رو ردیف کنم شام مهمون وحیدیم واسه بال مرغ و سینه ی کبابی و مراسم عیش و نوش!

جای شما خالی

/ 2 نظر / 6 بازدید
ساحر

سلام دوست من بیا به دیدار بهشت ...