آقای من!

گفته بودم هر وقت می روی سفر زندگی من گم می شود! نگفته بودم؟

حالا مثل کلافی ام که دور خودش پیچیده.

آقای شوهر نیست! نه این که فکر کنید نیست یعنی رفته سفر قندهار!‌ نع!‌

همین الان که بخوابم وقتی بیدار شم این جاست! اما اگه بتونم بخوابم امشب!

دیشب که خطم قاطی کرده بود، بهم اس ام اس داد که منو نبوسیده خوابیدی؟

امشب بوسم میاد خوابم نه! صبح باید ساعت پنج و نیم بیدار شم.

یعنی چهار ساعت دیگه!

داداشی امتحان داره. بعد اگه آقای شوهر بیاد باهم می خوابیم تا لنگ ظهر!

اگه نه باید بلند شم یه کم کارای نظافتی بهداشتی بکنم.

مثلا می خوام رنگ ابروهام دو سه شماره باز تر کنم.

خو من دوست دارم اما وحید نه!

اون عاشق چشم و ابروی سیاهم شده نه این ریختی:دی

بعدشم فری میاد این جا! خیلی وقته که یه دوست نداشته ام که باهاش بشینم

تو خونه و حرف بزنیم و تفریحات دخترونه داشته باشیم! یعنی داشته ام

اما حال و حوصله اش نبوده!

اوووم! من این روزا خیلی زیاد هوس شال و کلاه کلفت تک رنگ کرده ام!

/ 1 نظر / 5 بازدید
هومن

امیدوارم به روزمرگی نیافتی. خوش باشی و پاینده.