من کادوی روز مادر گرفتم امسال!

اما هنوز احساس درستی بهم نمی ده. شاید سال دیگه...... شاید.......!

شوی یکی یک دانه مان امروز داره روی یه آهنگ کار می کنه سفت و سخت. یعنی هم قارمان و ارگ و ناقاره اش رو می زنه و هم می خونه. همون آهنگ منیم بالام! با ریتم صدای قلب که متناسب با سرعت نبضه منه! واسه این که خونده که نی نی به صدای نبض مامانش عادت می کنه و بعد از به دنیا اومدن با صداهای شبیه اون به آرامش می رسه!

آتلیه رفتیم. و نزدیک چهل تا عکس گرفتیم. چیزی حدود دو ساعت اون جا بودیم. درسته خیلی خسته شده بودم ولی خیلی خوش گذشت!‌ وحید رو مجبور می کردن دست بذاره روی شکمم و اون می ترسید آیهان باز هم بزنه و بعد هم از این که می ترسید دچار خجالت و عذاب وجدان می شد و از من می پرسید که آیا من هم می ترسم؟:دی فکر می کنم عکس های خیلی قشنگی در بیان. من که خوشم میاد. یه دونه گل خوشمل قرمز که نمی دونم اسمش چی بود خریدیم و با یک جفت پاپوش هدیه ی خاله ی آیهان و یه جغجغه رفتیم اون جا. فکر نمی کردم اون پاپوش و اون گل اینقدر عکس ها رو ناز کنن. خام عکس هامون رو داده تا انتخاب کنیم برامون کار کنه و چاپ. فعلا همون جوری مونده!

دیشب سلیم از حرکات وحشی پسرم که از روی شکم بود یه تیکه فیلم برداشت و ذوق زده شده بود از فکر این که بعدا به خودش نشون می ده:دی

باز هم یه پیشنهاد سفر خارجی کاری به وحید دادن. برای ماه رمضون. دوست دارم بره. فکر می کنم خودش هم دوست داره. اسپانیا و سوئده. حالا تا قسمت چی باشه!

ست حوله ی پسری رو خودم دوختم!!!! تعجب نکنید! در کمال ناشیگری و پر از عیب! به همه گفتم از دور نگاهش کنن! اما دوست داشتم خودم بی هیچ کمکی بدوزمش! و دوست داشتم اولین بار برای پسرم بشینم پای چرخ! عکس اونم می ذارم!

لولی پاپ نشون می ده سی و هشت روز تا اومدن پسری مونده. اما زودتر میاد....... زودتر! فردا وقت دکتر دارم. کاش که باز هم برامون سونوگرافی بنویسه تا ببینیمش! ازمون پرسیدن اگه این بار بگن که اشتباه شده و نی نی دختره چی کار می کنیم؟! من که داشتم فکر می کردم که واقعا چه می کنم و دیدم با تمام عشقم به نی نی دختر، ناراحت می شم چون با آیهانم خو گرفتم! اما وحید خیلی آروم گفت غیر ممکنه! نشونه ی خیلی بارزش رو خودمون بارها به چشم دیدیم. محاله!!!!!!!!!!:دی

می رم آخرین تکه ی ست حوله یعنی پیش بند رو بدوزم. بعدا می نویسییییییییممممممممممم!

/ 2 نظر / 11 بازدید
لادن

آخ خدااااااایا!!! قدر این روز ها و این لحظه هارو بدونین... تک تکش بعدا براتون خاطره میشه...[قلب]